> Marcat

Un marcatge únic en totes les Estacions de Trail Running®

Vous retrouverez 2 balises sur les parcours pour vous indiquer la direction à prendre par le sens de la flèche :

 tout droit, à gauche ou à droite

 

Les balises directionnelles sont apposées à chaque intersection majeure, quasiment tout le temps sur les poteaux directionnels de randonnée. En cas d’absence de tels poteaux, les balises sont placées là où le terrain le permet (autres poteaux, rochers, ...).

LA COULEUR DU NUMERO SUR LA BALISE

Sur chaque balise vous trouverez un ou des numéros qui vous indiqueront le(s) parcours que vous suivez et leur niveau de difficulté

Vert - Facile 

          Bleu - Moyen 

                    Rouge - Difficile 

                              Noir - Très difficile

Entre les balises

Type de balisage GR trail running course à pied

Entre dues balises de l’Estació de Trail Running®, cal seguir les marques clàssiques (grogues o blanques i vermelles si es troba en un GR). Les dues marques es complementen per facilitar el vostre camí.

La fréquence des balises

La densitat dels marques depèn de la configuració del camí. Per evitar qualsevol proliferació de signes, ens encarreguem d'implantar només el que és essencial per a la seguretat del caminador (discreció i eficàcia!). Un sender al bosc, ben traçat, sense bifurcacions o cruïlles, requereix només un cartell ben col·locat cada 250 a 300 m per la "tranquil·litzar" de l'excursionista. Una ruta intercalada amb rutes de patins, amb rostolls, o creuant-s’hi els ramats, un camí a través de roques, requereixen una senyalització més estrictes. Però sigui quin sigui l'estat del camí, els rètols han de ser fàcilment visibles per al corredor i la localització escollida ha de ser podada I netejada. Si trobeu una balisa sense el número Durant una ruta, aquesta l’indicarà la direcció a seguir.

Si observeu balises danyades o mancances, no dubteu a comunicar-nos per correu electrònic: contact@stationdetrail.com o mitjançant l'aplicació mòbil Station de Trail® (a la pàgina d'orientació de ruta, la icona Atenció us permet informar de qualsevol anomalia trobada a la ruta d'una manera geolocalitzada).

Casos particulars

Algunes Estacions de Trail Running presenten casos especials: les etiquetes Trail Running Station® poden ser substituïdes per marques de pintura o per etiquetes amb una carta gràfica diferent (p. Ex., carta dels Parcs Nationaux).

La manera com funciona el marcat segueix sent el mateix que en els altres rutes.

Trobareu més detalls sobre les marques particulars, en els apartats de les rutes concretes.

Votre navigateur n'est pas à jour !

Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web, surfer plus rapidement, et plus sereinement ! Mettre à jour maintenant

×

Top